سبد خرید

نمایش 1–12 از 195 نتیجه

4000واژه ضروری زبان انگلیسی با سی دی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

4000واژه ضروری زبان انگلیسی با سی دی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال
نویسند: پل نیشن مترجم: محمدرضا مجدی انتشارات: علوم آریاپخش راسا

4000واژه کلیدی در زبان انگلیسی سبز

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال

4000واژه کلیدی در زبان انگلیسی سبز

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال
نویسند: پائول نیشن مترجم: پرویز جلالیان شیرین انتشارات: شباهنگ‌

4000واژه کلیدی در زبان انگلیسی قرمز

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال

4000واژه کلیدی در زبان انگلیسی قرمز

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال
نویسند: پائول نیشن مترجم: پرویز جلالیان شیرین انتشارات: شباهنگ‌

504واژگان خیلی ضروری در زبان انگلیسی(CDبا)شباهنگ

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۳۲,۰۰۰ ریال

504واژگان خیلی ضروری در زبان انگلیسی(CDبا)شباهنگ

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۳۲,۰۰۰ ریال
نویسند: مورای برامبرگ - جولویس آرتور تریگر مترجم: حمیدرضا بلوچ انتشارات: شباهنگ‌

LANGMAN لانگمن بیسیک زرد

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۹۰,۰۰۰ ریال

LANGMAN لانگمن بیسیک زرد

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۹۰,۰۰۰ ریال
نویسند: دلا سامرز مترجم: انتشارات: بهزاد

آزمون های استخدامی اتاق عمل

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۱۱,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی اتاق عمل

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۱۱,۰۰۰ ریال
نویسند: حسین ستاورز مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی پرستاری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۰۱,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی پرستاری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۰۱,۰۰۰ ریال
نویسند: طاهره صادقی مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۳۸,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۳۸,۰۰۰ ریال
نویسند: زیور آزادی مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی دبیر ادبیات فارسی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۷۵,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی دبیر ادبیات فارسی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۷۵,۰۰۰ ریال
نویسند: پریسا صادقی مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی دبیر تربیت بدنی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶۵,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی دبیر تربیت بدنی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶۵,۰۰۰ ریال
نویسند: یوسف عبدالله پور مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی سر دفتر اسناد رسمی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۵۵,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی سر دفتر اسناد رسمی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۵۵,۰۰۰ ریال
نویسند: دکتر داود مجیدی مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان

آزمون های استخدامی شهرداری ها

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۰۱,۰۰۰ ریال

آزمون های استخدامی شهرداری ها

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۰۱,۰۰۰ ریال
نویسند: فرخنده رنجبر مترجم: انتشارات: پخش هنر پارسیان
درحال بارگذاری ...