سبد خرید

نمایش 1–12 از 46 نتیجه

اصلاحات ارضی در ایران

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۳۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۸۷,۰۰۰ ریال

اصلاحات ارضی در ایران

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۳۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۸۷,۰۰۰ ریال
نویسند: آن ک.س.لمتون مترجم: مهدی اسحاقیان انتشارات: امیر کبیر

پنجاه متفکر جرم شناسی و بزهکاری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۴۸,۰۰۰ ریال

پنجاه متفکر جرم شناسی و بزهکاری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۴۸,۰۰۰ ریال
نویسند: کیت هیوارد.شادمارونا.جین مونی مترجم: ایوب اسلامیان انتشارات: ثالث‌

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۴۴,۰۰۰ ریال

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۴۴,۰۰۰ ریال
نویسند: ابراهیم شفیعی سروستانی مترجم: انتشارات: کتاب طه

حق و مصلحت 2

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۸۴,۰۰۰ ریال

حق و مصلحت 2

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۶۸۴,۰۰۰ ریال
نویسند: محمد راسخ مترجم: انتشارات: نشرنی

حقوق بشر از منظر اندیشمندان

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶۵,۰۰۰ ریال

حقوق بشر از منظر اندیشمندان

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶۵,۰۰۰ ریال
نویسند: محمد بسته نگار مترجم: انتشارات: مدرس‌(سهامی انتشار

حقوق بین الملل اسلامی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ ریال

حقوق بین الملل اسلامی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ ریال
نویسند: عبدالمجید سودمندی مترجم: انتشارات: کویر

سبک وقوانین بین الملل ترجمه

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶,۵۰۰ ریال

سبک وقوانین بین الملل ترجمه

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶,۵۰۰ ریال
نویسند: علی اکبرشریفی - آزیتا جهانبخش مترجم: انتشارات: علم

ضمانت نامه ریالی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۱۹,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۹۷,۱۰۰ ریال

ضمانت نامه ریالی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۱۹,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۹۷,۱۰۰ ریال
نویسند: علیرضا پویان شاد- مرجان محمدی مترجم: انتشارات: گرایش تازهGSS

فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ریال

فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ریال
نویسند: آزاده چلبی مترجم: انتشارات: نشر نی

قانون آئین دادرسی کیفری 99

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال

قانون آئین دادرسی کیفری 99

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال
نویسند: جهانگیر منصور مترجم: انتشارات: نشر دیدار

قانون آئین دادرسی کیفری 99

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال

قانون آئین دادرسی کیفری 99

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ ریال
نویسند: جهانگیر منصور مترجم: انتشارات: نشر دوران

قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 99_مدنی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۹۸,۰۰۰ ریال

قانون آئین دادگاه های عمومی و انقلاب 99_مدنی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۹۸,۰۰۰ ریال
نویسند: جهانگیر منصور مترجم: انتشارات: نشر دوران
درحال بارگذاری ...