سبد خرید

نمایش 1–12 از 603 نتیجه

10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند تیم

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ریال

10 مقاله ای که از هاروارد باید خواند تیم

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: آْنگینه سرکیسیان انتشارات: آموخته

100قانون مدیریت

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال

100قانون مدیریت

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال
نویسند: ریچارد تمپلر مترجم: مهرویه هاشمی نژاد انتشارات: چابک اندیش

101ایده برای بازاریابی و فروشندگان

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال

101ایده برای بازاریابی و فروشندگان

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال
نویسند: شعبانعلی کوهستانی مترجم: انتشارات: نوآوران سینا

101راه برای داشتن روز خوبی در کار

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶,۵۰۰ ریال

101راه برای داشتن روز خوبی در کار

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۸۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۷۶,۵۰۰ ریال
نویسند: استفانی کودارد دیوید سن مترجم: آفاق زرگربان انتشارات: تندیس‌

101راه برای دوست داشتن کار

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۱۲,۵۰۰ ریال

101راه برای دوست داشتن کار

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ ریال قیمت : ۱۱۲,۵۰۰ ریال
نویسند: استفانی گودرد دیویدسن مترجم: آفاق زرگریان انتشارات: تندیس‌

10گناه نابخشودنی در بازاریابی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۱,۰۰۰ ریال

10گناه نابخشودنی در بازاریابی

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۹۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۸۱,۰۰۰ ریال
نویسند: فیلیپ کاتلر مترجم: محمد دلیلی انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند ارتباطات

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۱۶,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند ارتباطات

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۱۶,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: الهه قدیری انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند راهبرد

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۶۰,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند راهبرد

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۶۰,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: سمیه زمانی انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند رهبری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند رهبری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: بهنام کیماسی انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند مدیریت تغییر

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۴۲,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند مدیریت تغییر

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۳۴۲,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: علی بای انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند مدیریت خود

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند مدیریت خود

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: شیرین رفیعی انتشارات: آموخته

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند نوآوری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال

10مقاله ای که از هاروارد باید خواند نوآوری

0 از 5
0امتیاز
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ ریال قیمت : ۲۵۲,۰۰۰ ریال
نویسند: مقاله هایی از هاروارد مترجم: حمیده عطافر انتشارات: آموخته
درحال بارگذاری ...